Tác giả: DUCPA

  • How to find component by JavaScript in Oracle ADF

    In Oracle ADF, you sometimes need to interact with client-side components by using JavaScript. This article demonstrates two techniques for accessing components by their IDs Oracle ADF, addressing two scenarios: components with dynamically generated IDs by ADF and components with fixed IDs. Component with fixed ID In this case, just using JavaScript API in Oracle…

  • Java hoạt động như thế nào?

    Xin chào, bài viết này sẽ trình bày một điều rất cần thiết khi bắt đầu học Java. Đó chính là Java hoạt động như thế nào? . Điều này giúp hiểu bản chất của Java mà mình đã không làm được khi mới bắt đầu. Java hoạt động như thế nào Chắc hẳn các…

  • Tích hợp VNPAY vào ứng dụng Spring Boot [Môi trường kiểm thử]

    Xin chào, nội dung bài viết hướng dẫn tích hợp cổng thanh toán VNPAY (môi trường kiểm thử) vào ứng dụng web Spring Boot, giải thích chi tiết source code và luồng hoạt động. Code mẫu sử dụng thư viện Thymeleaf để xây dựng giao diện. Hình ảnh Demo Đăng ký tài khoản VNPAY Sandbox…